18 marca, 2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 23.02.2022 – 4.03.2022

14 marca, 2022

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”

10 marca, 2022

Nabór nr I/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

4 marca, 2022

Ogłoszenie kolejnej tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”

4 marca, 2022

Zamknięcie kolejnej tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”

22 lutego, 2022

Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”

17 lutego, 2022

Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

9 lutego, 2022

Rozpoczęcie 2 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”

9 lutego, 2022

Wyniki I naboru kandydatów do udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorca to ja”

7 lutego, 2022

Wyniki oceny merytorycznej kandydatów do projektu „Moja firma”

Font Resize