6 kwietnia, 2022

Informacja o naborze wniosków o wsparcie pomostowe

5 kwietnia, 2022

Uwaga! Zmiana wzorów dwóch dokumentów

4 kwietnia, 2022

Ogłoszenie o II naborze biznesplanów w ramach projektu Moja Firma

25 marca, 2022

Zmiana Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Przedsiębiorca to ja”

21 marca, 2022

Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

18 marca, 2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 23.02.2022 – 4.03.2022

14 marca, 2022

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”

10 marca, 2022

Nabór nr I/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

4 marca, 2022

Ogłoszenie kolejnej tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”

4 marca, 2022

Zamknięcie kolejnej tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”