WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 23.02.2022 – 4.03.2022

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
14 marca 2022
Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”
21 marca 2022