WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 23.02.2022 – 4.03.2022