Informacja o naborze wniosków o wsparcie pomostowe