7 września, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr RR/WDM/01/2017

7 września, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr RR/WDM/01/2017

29 sierpnia, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/PRO/IPD/01/2017

12 kwietnia, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – usługi doradztwa

7 kwietnia, 2017

Moja przyszłość w moich rękach

3 kwietnia, 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – usługi doradztwa

3 kwietnia, 2017

Nowe kwalifikacje – moja szansa

29 marca, 2017

Mam nowe możliwości

29 marca, 2017

Wiedza dla mnie

14 marca, 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi szkoleniowe