7 listopada, 2017

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – doradztwo specjalistyczne

6 listopada, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY DOT. ZO/PRO/DIETETYK/03/2017

6 listopada, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY DOT. ZO/PRO/KUCHARZ/02/2017

29 października, 2017

Harmonogram form wsparcia – listopad 2017

20 października, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/PRO/DIETETYK/03/2017

20 października, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/PRO/KUCHARZ/02/2017

11 października, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr RR/WDM/01/2017

11 października, 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi doradcze

2 października, 2017

ROZEZNANIE RYNKU nr RR/WDM/01/2017

2 października, 2017

Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług doradczych w projekcie pn. „Wiedza dla mnie”