Zamknięcie kolejnej tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”

Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
22 lutego 2022
Ogłoszenie kolejnej tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”
4 marca 2022