14 marca, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi hotelarskie

14 marca, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi szkoleniowe

14 marca, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi restauracyjne

10 marca, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Opracowanie i stworzenie platformy e-learningowej

3 marca, 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Usługi szkoleniowe

3 marca, 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Usługi hotelarskie

3 marca, 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Usługi restauracyjne

3 marca, 2017

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi szkoleniowe

1 marca, 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów

1 marca, 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Opracowanie i stworzenie platformy e-learningowej