ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Opracowanie i stworzenie platformy e-learningowej