ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów