ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi hotelarskie