30 czerwca, 2018

Harmonogram form wsparcia – lipiec 2018

29 czerwca, 2018

Harmonogram form wsparcia – lipiec 2018 r.

29 czerwca, 2018

Harmonogram form wsparcia – lipiec 2018

25 czerwca, 2018

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów na potrzeby zakładanej działalności gospodarczej

18 czerwca, 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi szkoleniowe dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej

18 czerwca, 2018

Harmonogram form wsparcia – czerwiec 2018

7 czerwca, 2018

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi szkoleniowe dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej

30 maja, 2018

Harmonogram form wsparcia – czerwiec 2018

30 maja, 2018

Harmonogram form wsparcia – czerwiec 2018 r.

29 maja, 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi doradztwa zawodowego indywidualnego