Doradztwo

Służymy wsparciem w projektowaniu i wdrażaniu procesów usprawniających działanie organizacji. Usługa jest projektowana dla każdego z klientów indywidualnie – pod potrzeby i w zgodzie ze specyfiką działalności. Wszelkie działania doradcze prowadzimy przy ścisłej współpracy z kierownictwem firmy.

Obszary doradztwa, w jakich specjalizują się nasi eksperci to:

obszar strategiczny (strategia, misja, schemat organizacyjny, business plany itp.),

obszar zarządzania kadrami (rekrutacja i selekcja pracowników, systemy ocen i motywowania, obieg dokumentacji itp.),

obszar prawny (konstrukcje umów i kontraktów, obsługa prawna, negocjowanie umów, archiwizowanie dokumentów itp.),

obszar informatyki (sprzęt, oprogramowanie, sieci komputerowe, internet, multimedia itp.).


DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Pomagamy również w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Każdy projekt „szyjemy na miarę”, w związku z tym kontakt z klientem rozpoczynamy od niezbędnego elementu procesu pozyskania funduszy, jakim jest spotkanie robocze. Jego efektem jest omówienie szczegółów projektu, na bazie których przedstawiamy merytoryczną ofertę. Standardowe etapy realizacji usługi  w przypadku projektów szkoleniowo – doradczych to:

1. Przygotowanie wstępnych założeń i opracowań:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Budowanie programów szkoleniowych
 • Przygotowanie, opracowanie niezbędnych załączników do wniosku

2. Opracowanie wniosku o dotację:

 • Sprawdzenie pod kątem formalnym i merytorycznym wniosku o fundusze unijne i załączników przed złożeniem do odpowiedniej instytucji
 • Zarządzanie projektem po otrzymaniu dotacji
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej
 • raportowanie
 • koordynowanie działań
 • rozliczanie wniosku, sporządzanie wniosków o płatności, sprawdzanie dokumentacji księgowej i inne
 •  ewaluacja projektu

3. Realizacja działań merytorycznych założonych w projekcie

 • szkolenia
 • doradztwo

Koszt usług doradczych ustalany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od stopnia kompleksowości działań w ramach usługi.