Uwaga! Zmiana wzorów dwóch dokumentów

Ogłoszenie o II naborze biznesplanów w ramach projektu Moja Firma
4 kwietnia 2022
Informacja o naborze wniosków o wsparcie pomostowe
6 kwietnia 2022