Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 23.02.2022 – 4.03.2022
18 marca 2022
Zmiana Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Przedsiębiorca to ja”
25 marca 2022