Zmiana Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Przedsiębiorca to ja”