Zmiana Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Przedsiębiorca to ja”

Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”
21 marca 2022
Ogłoszenie o II naborze biznesplanów w ramach projektu Moja Firma
4 kwietnia 2022