Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”

Nabór nr I/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
10 marca 2022
WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 23.02.2022 – 4.03.2022
18 marca 2022