Nabór nr I/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Ogłoszenie kolejnej tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”
4 marca 2022
Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
14 marca 2022