Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w całej Polsce dla 571 przedstawicieli MŚP branży ICT – cel: m.in. dostosowanie wiedzy pracowników do rynku i potrzeb pracodawcy, podniesienie kompetencji kadr w branży technologii informacyjno – komunikacyjnych, wzrost konkurencyjności firm (Zielony rozwój MŚP w branży ICT).

Wartość projektu: 2 781 511 PLN

Czas trwania: 02.09.2013 – 30.06.2015

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy