Przedsiębiorca w sile wieku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Diagnozy – analizy sytuacji uczestnika
20 grudnia 2016
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Doradztwa indywidualnego w zakresie przedsiębiorczości
23 stycznia 2017