priorytetowa 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje. Projekt realizowany jest przez Pro4 sp. z o.o. w partnerstwie z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest podniesienie zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, ząbkowickiego poprzez kompleksowe usługi identyfikacji potrzeb, doradztwa zawodowego, szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wysokość wkładu UE wynosi: 3 163 594,44 zł.

Czas trwania: 01.09.2016 – 31.08.2018.

Strona projektu: www.przedsiebiorca.pro4.pl

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy