ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Diagnozy – analizy sytuacji uczestnika