Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w całej Polsce dla 225 przedstawicieli MŚP branży medycznej – cel: m.in. dostosowanie wiedzy pracowników do rynku i potrzeb pracodawcy, podniesienie kompetencji kadr w branży medycznej, wzrost konkurencyjności firm (Zielona firma)

Wartość projektu: 2 384 466 PLN

Czas trwania: 01.02.2014 – 30.06.2015

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy