Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w całej Polsce dla 222 przedstawicieli MŚP branży hotelarsko – gastronomicznej – cel: m.in. dostosowanie wiedzy pracowników do rynku i potrzeb pracodawcy, podniesienie kompetencji kadr w branży HoReCa, wzrost konkurencyjności firm (OZE – oszczędne zarządzanie energią twojej firmy).

Wartość projektu: 2 463 614 PLN

Czas trwania: 01.01.2014 – 30.06.2015

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy