Rozpoczęcie 2 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”