Rozpoczęcie 2 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”

Wyniki I naboru kandydatów do udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorca to ja”
9 lutego 2022
Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”
17 lutego 2022