Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

Rozpoczęcie 2 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”
9 lutego 2022
Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
22 lutego 2022