Wyniki I naboru kandydatów do udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorca to ja”