Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
26 września 2022
Ogłoszenie o VI naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
15 listopada 2022