Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”

Zamknięcie VI tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”
12 września 2022
Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”
5 października 2022