Ogłoszenie o VI naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”