Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”

Zakończenie oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 03/05/2022
8 czerwca 2022
Ogłoszenie o IV naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
15 czerwca 2022