Ogłoszenie o IV naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
13 czerwca 2022
Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”
24 czerwca 2022