Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

Ogłoszenie o IV naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
15 czerwca 2022
WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 14.06.2022 – 21.06.2022
22 lipca 2022