WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 14.06.2022 – 21.06.2022

Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”
24 czerwca 2022
Zakończenie oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 04/06/2022
26 lipca 2022