WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 14.06.2022 – 21.06.2022