Zakończenie oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 03/05/2022

Nabór nr II/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
2 czerwca 2022
Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
13 czerwca 2022