Projekty Zakończone

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje. Projekt realizowany jest przez Pro4 sp. z o.o. w partnerstwie z DGA S.A. Celem głównym projektu jest podniesienie przez okres 24 miesięcy zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy 65 osób (w tym 39 kobiet i 26 mężczyzn) po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren Dolnego Śląska. Cel będzie osiągnięty poprzez kompleksowe usługi, takie jak: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, szkolenie i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacja na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Wysokość wkładu UE wynosi: 2 909 294,15 zł.

Czas trwania: 01.12.2017 – 30.11.2019.

Strona projektu: www.sukces.pro4.pl.

TERMINY NABORÓW DO PROJEKTU:

I nabór – w terminie 06-07.03.2018 r.

II nabór, o ile w ramach I naboru nie zostanie zrekrutowana grupa 65 osób – w terminie 05-06.04.2018 r.