Mam nowe możliwości

Projekt pt. „Mam nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Pro4 Sp. z o.o. w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: 10...

READ MORE
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy