admin

6 kwietnia, 2023

Informacja

[…]
2 grudnia, 2022

Wyniki oceny biznesplanów 06/10/2022

[…]
22 listopada, 2022

Koniec naboru do projektu Moja Firma

[…]
15 listopada, 2022

Ogłoszenie o VI naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”

[…]
5 października, 2022

Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

[…]
26 września, 2022

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”

[…]
12 września, 2022

Zamknięcie VI tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”

[…]
7 września, 2022

Nabór nr III/2022 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

[…]
7 września, 2022

Nabór nr III/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

[…]