Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej uczestników projektu