Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej uczestników projektu