Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi szkoleniowe dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej