Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów na potrzeby zakładanej działalności gospodarczej