Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ZO/PRO/PRZYWÓDZTWO/01/2018