Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ZO/PRO/KKO/02/2018