Wyniki II naboru kandydatów do udziału w projekcie „Przedsiębiorca to ja