Wyniki II naboru kandydatów do udziału w projekcie „Przedsiębiorca to ja

Ogłoszenie V tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”
13 kwietnia 2022
Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
28 kwietnia 2022