Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”

Wyniki II naboru kandydatów do udziału w projekcie „Przedsiębiorca to ja
15 kwietnia 2022
Rozpoczęcie 3 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”
28 kwietnia 2022