logo stawiam na siebiepl

Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt realizowany dla 90 osób na terenie Dolnego Śląska – cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia osób młodych w wieku 15-24 lata, pozostających bez pracy, poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy oraz aktywizację zawodową.

Wartość projektu: 1 319 961 PLN

Czas trwania: 01.02.2016 – 31.01.2018

Strona projektu: www.stawiamnasiebie.pro4.pl

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy