Nabór nr III/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wyniki oceny biznesplanów 05/08/2022.
5 września 2022
Nabór nr III/2022 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
7 września 2022