Nabór nr III/2022 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Nabór nr III/2022 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
7 września 2022
Zamknięcie VI tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”
12 września 2022