Certyfikat ISO 9001:2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Doradztwa indywidualnego
31 stycznia 2017
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów
20 lutego 2017