ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów