Projekty

Trwające

Stawiam na siebie

Stawiam na siebie

Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Inicjatywa na rzecz...

Wiedza dla mnie

Projekt pt. „Wiedza dla mnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Nowe kwalifikacje – moja szansa

Projekt pt. „Nowe kwalifikacje – moja szansa” współfinansowany przez Unię Europejską z...

Zrealizowane

OZE Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy

OZE Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w...

Zielony rozwój MŚP branży ICT

Zielony rozwój MŚP branży ICT

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w...

Zielona firma

Zielona firma

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w...

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy