Projekty

Trwające

Stawiam na siebie

Stawiam na siebie

Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Inicjatywa na rzecz...

Przedsiębiorca w sile wieku

Przedsiębiorca w sile wieku

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie...

Wiedza dla mnie

Projekt pt. „Wiedza dla mnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Zrealizowane

OZE Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy

OZE Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w...

Zielony rozwój MŚP branży ICT

Zielony rozwój MŚP branży ICT

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w...

Zielona firma

Zielona firma

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w...

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy